Zararlı Yazılım ve Tersine Mühendislik Eğitimi Bartın Üniversitesinde Başladı

Siber Vatan kapsamında Bartın Üniversitesi öğrencileri için hazırlanan ve Siber Vatan öğrencilerinden Fatih ŞENSOY, Olcay ESİR, Murat ERDEM ve Efe Himmet ÖZTÜRK tarafından verilen Zararlı Yazılım ve Tersine Mühendislik eğitimi 22- 26 Mart 2021 tarihlerinde tamamlandı. 

Siber Güvenliğin alt dallarından biri olan zararlı yazılım ve tersine mühendisliğin amacı bir zararlı yazılımın sistem üzerinde hangi davranışları gösterdiği, sisteme bulaşmakta ki amacı, içerisinde bir zero day güvenlik açığı kullanılıp kullanılmadığı gibi farklı sorulara cevap aramaktır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan indicatorler üzerinden bir analiz raporu çıkartılmaktadır. Bu çalışmalar ile saldırganların oluşturmuş olduğu tehdit seviyesini en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Alper AYTEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN danışmanlığında eğitime katılım sağlayan 30 öğrenci, Assembly, Windows Internals, Basit Statik ve Dinamik Analiz, İleri Seviye Statik ve Dinamik Analiz ve baştan sonra Zararlı Yazılım Analizi eğitimini uygulamalı olarak öğrenerek bireysel yaptıkları uygulamalar ile analiz çalışması gerçekleştirdiler.

Eğitim ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan 10 öğrenci mentörler eşliğinde bir yıllık uzun dönemli eğitim programına kabul edilerek proje geliştirme çalışmalarına yönlendirilecekler.